Neutralność światopoglądowa(5)- Podsumowanie

IMG_4452Dlaczego o tej neutralności i innych zasadach z maniackim uporem piszę.
Z trzech powodów. Pierwszy: moja niczym nie poparta naiwna wiara, że „wiedza to potęgi klucz” i lepiej zbliżyć się do psychobiznesu, znając jego mechanizmy. Lepiej okopać się w rzeczywistości, pozbawić się szkodliwych oczekiwań, że „psychoterapeuci czują mocniej i wiedzą więcej” i anielskimi sposobami rozwiążą nasze problemy. Choćby po to, aby uchronić się przed zbędnym rozczarowaniem i cierpieniem. Continue reading


Neutralność Światopoglądowa(4)- Relacja, opłaty

058Z deklaracją „neutralności światopoglądowej” łączy się pojęcie przestrzeni, w której ona ma zaistnieć, czyli pojęcie kontaktu, przymierza czy relacji terapeutycznej. W świetle badań, właśnie zjawiska, jakie zachodzą w tej specyficznej przestrzeni międzyludzkiej, analiza owych zjawisk oraz postawa empatyczna terapeuty, budząca zaufanie i nadzieję mają generować zmianę postawy klienta. Oczywiście, szczytnym celem tego kontaktu jest „leczenie”- cokolwiek by to nie było.

Wylano wiele pięknych słów by opisać relację terapeutyczną. Oto fragmenty natchnionego nurtem humanistycznym rozdziału „Kontakt psychoterapeuty z pacjentem” z akademickiego opracowania: „zachodzi między terapeutą a pacjentem coś bardzo ważnego, subtelnego, bogatego i pełnego mocy”; „spotkanie kreuje w sobie radość i lęk, ale jest potencjalnie twórczym doświadczeniem”; „uchwycenie kontaktu jest momentem dziwnego wzruszenia, radosnego podniecenia, przeżyciem olśnienia”. Oczywiście, jest to relacja zbudowana na „autentyczności, bezwarunkowej akceptacji i empatii”. To relacja asymetryczna, ale i na to znajdziemy piękne słowa:Lekarz-terapeuta nie wie lepiej ani więcej niż pacjent, nie jest ekspertem ani specjalistą od problemów psychicznych pacjenta, choć ma wiedzę ogólną w zakresie problematyki psychicznej ludzi.” Z kolei oferty prywatnych gabinetów kładą nacisk na profesjonalizm, ciepło i neutralność oraz zamieszczają listę „zaburzeń (czyli potrzeb klienta), na której odnajdzie się każdy.

Continue reading


Neutralność Światopoglądowa(3)-Dobro i autonomia klienta

130Czytam: „Psychoterapeuta w sytuacji konfliktu interesów szanuje dobro klienta” . To bardzo miłe, gdy ktoś deklaruje dbałość o nasze dobro, prawda? Tylko co jest właściwie dobrem klienta? To „dobro mojego klienta”. Czyli w wolnym tłumaczeniu: to co psychologowi czy terapeucie wydaje się dobrem dla człowieka, który mu płaci za usługę. Inaczej też ujmując temat: klient płaci komuś innemu za wskazanie, co jest dla niego dobre.

Gdybyśmy tylko potrafili jednoznacznie i praktycznie zdefiniować Dobro, można by zamknąć raz na zawsze podręczniki etyki. Definicje dobra są kulturowe, relatywne, wielorakie. Widać to bardzo wyraźnie w przypadku usługi pomocy psychologicznej czy psychoterapii, które nie opierają się na obiektywnych, medycznych podstawach. Zależą za to silnie od kultury, dominującej myśli egzystencjalnej, indywidualnych przekonań „lekarza” oraz odzwierciedlają system wartości szkół psychoterapeutycznych. Continue reading


Neutralność światopoglądowa(2)-Bierność, tajemnica zawodowa

Kontynuacja refleksji o neutralności światopoglądowej w praktyce, etyce zawodu psycho i co z tego dla klientów wynika.

Neutralność psychologa czy terapeuty ma wiązać się z ograniczeniem jego zaangażowania do działań stricte zawodowych i z częściowym zawieszeniem osądów etycznych. Przed pełnym zaangażowaniem w świat chronią psychologa dwie zasady: koncentracja na wewnętrznym, z założenia subiektywnym i zaburzonym świecie klienta z pominięciem jego obiektywnej sytuacji życiowej oraz zasada poufności – zachowania tajemnicy zawodowej. Obie te zasady wydają się oczywiste, a ich celem ma być ochrona interesów klienta. I pewnie tak bywa w większości przypadków. Continue reading


Neutralność światopoglądowa(1)-Marketingowa mitologia

Ale dokąd pójdę, jeżeli zgubię samą siebie?

Sputnik Sweetheart Haruki Murkami

Przyciągnęła moją uwagę (kolejny psychobiznesowy spam w mojej skrzynce)  wypowiedź Bogusława Włodawca. Przy okazji recenzji, trochę mimochodem, został poruszony bardzo ważny temat:  neutralność światopoglądowa terapeutów. Continue reading