Skuteczność psychoterapii (3)-czas trwania

Odcinek poświęcony czasowi trwania psychoterapii. We wnioskach nie znalazłam żadnego przykładu poprawy pojawiającej się później niż po 52 sesjach (czyli roku, choć w praktyce dłuższe „siedzenie w terapii” się zdarza). W świetle tych badań można zwątpić w sensowność dwuletniego programu terapeutycznego DDA czy kilkuletniej psychoanalizy zakładającej spotkania kilka razy w tygodniu. O ich kosztach nie mówiąc. Odnotowano także, że szybciej też przy małych problemach klinicznych pojawią się efekty podejścia behawioralnego (np terapii behawioralno-poznawczej) niż terapii opartej na wglądzie (psychodynamicznej).

Za Jadwiga M. Rakowska, Skuteczność Psychoterapii, Scholar 2005:

Badania wyróżniające fazy w procesie zmiany zachowania dostarczyły podstawy koncepcyjnej dla rozważenia czasu oddziaływania psychoterapii w kontekście tego procesu. Pacjenci będący w różnych fazach procesu zmiany zachowania wymagają różnej dawki psychoterapii. Continue reading