Biopsja tarczycy -badanie mikroskopowe

Biopsja tarczycy jest de facto badaniem, które ma ocenić niepokojące zmiany jakie zaszły w tarczycy, czyli pojawienie się tzw. guzków. Biopsja ma dostarczyć materiał, który zostanie poddany badaniom mikroskopowym. Badanie to potwierdzi lub wykluczy powstanie zmian o charakterze nowotworowym.

Na czym polega biopsja tarczycy?

Podczas wykonywania biopsji tarczycy, przy pomocy bardzo cienkich igieł, 0,4 mm, nakłuwa się niepokojące, podejrzane miejsca i pozyskuje materiał, komórki tarczycy, które zostaną poddane badaniom mikroskopowym. Najczęściej wykonuje się tzw. biopsję aspiracyjną cienkoigłową pod kontrolą USG. Biopsję tarczycy wykonuje się zawsze wtedy, gdy podczas badania ultrasonograficznego wykryto obecność choćby jednego guzka. Trzeba jednak przyznać, że najczęściej te niepokojące zmiany widoczne na gruczole tarczycy nie mają złośliwego charakteru. Statystyki podają, że jedynie 4% badanych tą metodą oraz innymi technikami diagnostycznymi wykazują zmiany nowotworowe. Mimo tak niskiego procentu, wszelkie dostrzeżone zmiany należy zbadać.

Biopsję tarczycy wykonuje się także wówczas, gdy powstaje podejrzenie o zmianach zapalnych w tarczycy lub gdy występuje konieczność opróżnienia z płynu torbieli powstałych na gruczole.

W jakim celu wykonuje się biopsję tarczycy?

Biopsję tarczycy wykonuje się zawsze wtedy, gdy występują jakiekolwiek zmiany na gruczole, a wykonuje się ją w celu:

 • wykluczenia  złośliwych procesów, czyli badanie pozwala podjąć prawidłową decyzję o zaniechaniu leczenia operacyjnego
 • Wykrycia  złośliwych procesów, czyli  na podstawie biopsji można podjąć decyzję o włączeniu leczenia operacyjnego
 • wykrycia zmian, które mogą być procesem złośliwym, ale niestety nie da się tego rozstrzygnąć wyłącznie za pomocą biopsji i dopiero operacja oraz badanie wyciętej zmiany rozstrzygną wątpliwości
 • opróżnienia zmian gruczołu z płynu, dzięki czemu można uzyskać zmniejszenie jej wymiarów
 • wykrycia niektórych rodzajów zapaleń tarczycy

Czy wszystkie zmiany wymagają biopsji?

Nie wszystkie zmiany dostrzeżone podczas badania usg wymagają biopsji tarczycy. Jako zmiany o minimalnym ryzyku, dla których nie ma wskazania biopsji uznaje się:

 • cysty, tzw. strefy bezechowe
 • drobnoguzkowe przerosty tarczycy
 • zmiany gąbczaste
 • izolowane zwapnienia
 • zmiany typu white knight
 • zmiany lito-torbielowe z przewagą płynu

Niewskazane jest także wykonywanie biopsji tarczycy u osób, u których wykryto badaniem usg zmiany poniżej 1 cm, i u których nie występują inne objawy wskazujące na możliwość progresji raka tarczycy. Najczęściej zmiany te to mikroraki brodawkowe, efekt nadrozpoznowalności raka tarczycy.

Co mówi biopsja tarczycy?

Badanie mikroskopowe, cytologiczne pobranego za pomocą biopsji materiału powinno zdefiniować charakter zmian, czy są one złośliwe, a może łagodne lub tylko podejrzane. Badanie to pozwala na zdiagnozowanie ewentualnego procesu zapalnego, który mógłby toczyć się w tarczycy, czyli tzw. choroby Hashimoto.

Na podstawie:

1. Biopsja tarczycy – przygotowanie do badania
2. Jak przebiega biopsja tarczycy?

 

Dodaj komentarz