Poznanie

DAVID G. MYERS Intuicja. Jej siła i słabość, Biblioteka Moderatora 2004

Z rozdziału

Intuicje Retrospekcyjne i predykcyjne

Człowiek posiada imponujące zdolności do myślenia bez udziału świadomości, intuicji społecznych oraz intuicyjnej wiedzy specjalistycznej i kreatywności. Jednakowoż intuicje  czasami wprowadzają nas w błąd, jeśli chodzi o to, czego doświadczyliśmy, jak się zmieniliśmy, co miało na nas wpływ oraz co będziemy czuć i robić.

Benjamin Franklin powiedział:
Są trzy rzeczy stawiające niezwykle twardy opór. Stal, diament i poznanie samego siebie”

Ponieważ tak jest, potrzebujemy nauk psychologicznych. Gdyby badacze, których poznaliśmy w tym rozdziale, polegali na ludzkiej intuicji, nigdy nie dokonaliby zaskakujących odkryć na temat pamięci, nastrojów, dezinformacji, błędnych przewidywań na temat własnego zachowania czy optymizmu. Subiektywne sprawozdania o samym sobie dają wskazówki, ale nie są decydujące – często są bardzo przekonujące, ale czasem zupełnie nietrafne. Proszenie ludzi o wyjaśnienie swoich przeszłych lub przewidzenie przyszłych zachowań czasem dostarcza niewłaściwych odpowiedzi. Pamiętając o ograniczeniach naszej wiedzy o sobie samych, możemy powściągać własną naiwność i zmotywować się do krytycznego myślenia, konfrontowania  intuicji własnej i innych z rzeczywistością oraz zastępowania złudzeń zrozumieniem.

Dodaj komentarz